DE KLANK VAN ROOS - muziek "natuurlijk"

Wij zijn allemaal - kleine - muzikanten.

Al van in de moederschoot 'horen' we muziek, al voelend, met ons hele lijfje.
De hartslag, de stem en de bewegingen van de moeder zijn de eerste muzikale ervaringen van het ongeboren kind.
Het vibreert door het hele lijfje. Gedurende de zwangerschap wordt het ongeboren kind doordrongen van ritme, beweging en klank.

De eerste maanden na de geboorte merken we een universele manier waarop gecommuniceerd wordt met baby's.
Onbewust gebruiken verzorgers een muzikale taal met aandacht voor klankkleur, melodie, intonatie en ritme.
Tijdens deze muzikale dialogen spelen baby en verzorger met klank, beweging, ritme en mimiek.
Deze intuïtieve stimulering prikkelt de muzikale gevoeligheid van jonge kinderen.
De klank-band die tussen verzorgers en kind ontstaat moeten we koesteren en trachten verder te zetten
vanuit het geloof dat alle kinderen een muzikaal potentieel bezitten dat alleen maar 'geraakt' hoeft te worden.

De prenatale muziekervaring voortzetten, samen muziek beleven en spelen,
draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het jonge kind.
Het gaat 'De Klank van Roos' niet om het presteren en 'mooie' afgewerkte muziek maken, 
maar om het kind dichtbij zichzelf te laten leven.
Muziek zit immers in elke cel van ons lichaam verankerd en is ons zò vertrouwd.


De Klank van Roos wil een omgeving creëren waarin elk kind zich muzikaal kan ontplooien. We kunnen kinderen het vertrouwen bieden en hun creativiteit stimuleren door met hen te spelen met klanken, te experimenteren met muziekinstrumenten en ruimte te bieden om te improviseren. Kinderen hebben een enorme scheppingsdrang en laten zich ten volle raken door muziek en kunst.

Het sterkt hen in hun basis en doet hen groeien en bloeien.
Terwijl ze hun evenwicht zoeken om te stappen dansen ze, terwijl ze brabbelen spelen ze met klanken, terwijl ze hun eerste krabbels toveren op papier maken ze grafiek, ...
De Klank van Roos wil hen graag ontmoeten in de wondere wereld van geluiden, muziek, beweging, kleur en gevoelens.

De Klank van Roos schept een interactieve muziekomgeving die verder gaat dan het muziekatelier.
De verbondenheid die uitgaat van de muzikale dialogen stimuleert de ouders/verzorgers om de leefwereld van hun kind te verrijken met spontaan klankenspel. Je hoeft niet muzikaal geschoold te zijn om betrokken te raken met de natuurlijke muzikale gevoeligheid van onze allerkleinsten, om te luisteren naar hun eigen muziek die vanbinnen leeft en om de stem van je kind te horen.